Załóż firmę w AIP WSISiZ!
5 Edycja Konkursu na Biznesplany
Cambridge Python
Obecnie znajdujesz się: Strona główna / AIPtech / Partnerzy / Polska Przedsiębiorcza

Polska Przedsiębiorcza

Dodane przez: Marcin Kowalik, wtorek, 25 wrzesień 2007

Misja Polski Przedsiębiorczej

Odkrycie narodowej cechy Polaków - przedsiębiorczości oraz wypracowanie nowej jakości w kreowaniu przedsiębiorczości. Wyzwolenie jej i zagospodarowanie w sposób, który przyczyni się do sukces naszego kraju i rozwoju wielu obszarów życia.

Cele Polski Przedsiębiorczej

  • zwrócenie uwagi opinii publicznej na konieczność tworzenia odpowiednich warunków (prawnych i gospodarczych) dla rozwoju przedsiębiorczości w Polsce
  • pobudzenie debaty publicznej z udziałem przedstawicieli instytucji publicznych i przedsiębiorców na temat warunków rozwoju przedsiębiorczości w Polsce
  • promocja postaw i działań przedsiębiorczych wśród młodych osób do 30 roku życia (głównie studentów i absolwentów) z całego kraju.
  • zapobieganie emigracji zarobkowej, poprzez zachęcenie młodzieży do wykorzystania swojego potencjału i umiejętności w kraju zmiana myślenia młodych Polaków na temat własnego miejsca w rzeczywistości gospodarczej
  • przekazywanie w ciekawy i przystępny sposób wiedzy ekonomicznej oraz praktycznych umiejętności jako elementów wykształcenia niezbędnych do funkcjonowania w gospodarce wolnorynkowej umożliwianie realizację przedsiębiorczych marzeń młodym ludziom w Polsce

Historia Polski Przedsiębiorczej

W swojej historii Polska była zawsze wzorem aktywności, kreatywności, wiedzy, patriotyzmu. Przedsiębiorczość rozumiana jako połączenie tych właśnie czynników przyświecała największym postaciom w naszym kraju. Wystarczy przypomnieć Mikołaja Kopernika, Marię Curie Skłodowską, Lecha Wałęsę czy Jana Pawła II.

Polska wykształciła takie autorytety i to jest nasza siła narodowa oraz przyszłość. W ramach projektu Polska Przedsiębiorcza chcemy kreować takie autorytety dalej, zachęcając młodych do wzorowania się na nich, ale również do zostania nimi. Polska przewaga nie polega na sile poszczególnych dziedzin życia - rolnictwa, turystyki, górnictwa. Tym bardziej nie możemy uczynić przewagi konkurencyjnej naszego kraju poprzez nacisk na budowę autostrad, infrastrukturę czy przyciąganie inwestorów. Tutaj niestety inne kraje, nawet sąsiedzi nas już wyprzedzają.

Przez 18 lat w Polsce pomimo wielu strategii nie stworzono wizji kraju. A jak nie ma wizji to, dlaczego młodzi ludzie mają z tym krajem wiązać swoja przyszłość. Czy mogą swoją przyszłość związać z przyszłością kraju? Nie mają o co walczyć tak jak poprzednie pokolenia, bo Państwo nie postawiło przed nimi wyzwań i nie pokazało, do czego powinni dążyć. Chcemy pokazać wizję naszego kraju. Chcemy pokazać przedsiębiorczość jako naszą cechę narodową, coś co nas już teraz wyróżnia na arenie międzynarodowej. Jeżeli zadbamy o odpowiednie zagospodarowanie i dobre ukierunkowanie przedsiębiorczości szczególnie wśród ludzi młodych będziemy mogli powiedzieć o sukcesie naszego kraju.

Postawmy wyzwania przed młodymi i dajmy im szanse na sprostanie tym oczekiwaniom. Chcielibyśmy, aby tym wyzwaniem była przedsiębiorczość. W Europie według badań brakuje ok. 6 mln nowych firm. A liczba nowo zakładanych przedsiębiorstw w poszczególnych krajach ciągle spada, jedynie w Polsce istnieje od 2006 roku trend wzrostowy. Warto to wykorzystać i większość z potrzebnych 6 mln firm stworzyć w Polsce.

Aby to uczynić trzeba dążyć do tego, aby każdy młody człowiek na etapie swojego kształcenia mógł sprawdzić swój pomysł biznesowy. Trzeba zmienić system edukacji na bardziej praktyczny korzystając już z pozytywnych wzorców tworzących się w kraju. Warto stworzyć odpowiednie warunki do rozwoju przedsiębiorczości i śwtedy dopiero warto wymagać, wymagać szczególnie od ludzi młodych.

W Polsce istnieje już wiele działań w tym kierunku jednak są one rozproszone. Program będzie miał za zadanie integrować projekty skierowane na rozwój przedsiębiorczości, wpierać je merytorycznie i technicznie, ale przede wszystkim powinien oddziaływać na mentalność i promować przedsiębiorczość w naszym kraju.